категорії: новина

Обговорення проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про захист суспільної моралі триває

теґи: Закон про суспільну мораль, НЕК, журнал Стіна, мораль, суспільна мораль

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» на своєму засіданні обговорили члени журналістської науково-консультативної ради. Голова Національної комісії Василь Костицький звернув увагу учасників засідання на редакцію ст.4. законопроекту «Принципи захисту суспільної моралі», в основу якої покладено верховенство права. І наголосив: «Саме верховенство права, а не закону! Мова іде про природне право людини, захист честі і гідності, заборони цензури, невтручання органів державної влади і місцевого самоврядування у діяльність засобів масової інформації та суб’єктів господарювання поза межами, визначеними законодавством, суспільного діалогу між державними органами та ЗМІ, створення умов для здійснення саморегулювання у дотриманні законодавства про захист суспільної моралі, поваги до прав споживачів та не нав’язування їм будь-якої продукції і, нарешті, неприпустимості зловживання свободою діяльності засобів масової інформації». Він також зазначив, що державне регулювання захисту суспільної моралі має здійснюватися у рамках правового коридору. Цей правовий коридор, умовно кажучи має дві стіни. Перша – чотири свободи: свобода слова, свобода інформації, свобода підприємницької діяльності, свобода творчості. Друга – права споживачів і права дитини. Далі відбулося обговорення конкретних статей законопроекту. Координатор проекту молодіжного журналу «Стіна» Наталя Костилєва відзначила, що позитивним у новій редакції законопроекту є проведення постійного моніторингу, де пропонується створити Єдину спеціалізовану інформаційно-телекомунікаційну систему даних щодо стану суспільної моралі: «Дотримання цієї норми, – сказала пані Наталя, – дозволяє вносити до бази даних інформацію про продукцію та видовищні заходи, визнані еротичними, такими, що містять елементи насильства і жорстокості, заборонених до обігу за результатами експертиз. Це стане щитом для захисту молоді від впливу інформаційних загроз, виховання у молодого покоління засад громадянського суспільства та правової державності, формування у молодих людей загальнолюдських та національних цінностей, їх орієнтація на світові стандарти культури. Під час дискусії щодо нового проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі», керівник соціального проекту «Знайдемо вихід» УТ-1 Наталя Розинська запропонувала розпочати на телебаченні вихід в ефір низки телепередач з проблем захисту суспільної моралі, залучивши до їх участі молодіжну аудиторію, а також викладачів, експертів та спеціалістів в галузі захисту суспільної моралі. Викладач основ журналістики Міжнародної громадської організації «Центр відновлення особистості та суспільних змін » Анна Амбарцумянц запропонувала внести зміни до 32 статті законопроекту, якими обмежити видачу ліцензій на діяльність з виробництва та обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів еротичного характеру особам, які притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі терміном до 5 років. Кандидат філологічних наук інституту журналістики КНУ ім. Т.Шевченка Тетяна Смірнова наголосила на важливості прийняття даного закону саме сьогодні. На її думку духовні прагнення, ідеали, принципи, норми моралі належать не стільки до сфери дії інтересів, скільки до сфери цінностей. Стимули і причини людської діяльності набувають тут подальшого розвитку: потреби, перетворені на інтереси, у свою чергу, «перетворюються» на цінності. Зміст цінностей зумовлений культурними досягненнями. Світ цінностей – це насамперед світ культури у широкому розумінні, це сфера духовної діяльності людей, їхньої моральної свідомості, уподобань – тих оцінок, якими виражається міра духовного багатства людини».

Президент громадської організації Асоціація журналістів, видавців і мовників християн «Новомедіа» Руслан Кухарчук, коментуючи полеміку навколо обговорення проекту Закону України «Про захист суспільної моралі», наголосив, що його прийняття є вкрай необхідним, оскільки з розвитком матеріально-економічних відносин, ускладненням суспільного життя, зростанням духовних начал у житті людини поступово формується моральна система суспільства. Пріоритетне місце у моралі займає проблема погодження (гармонізації) індивідуальних і суспільних інтересів. За цих умов мораль стає духовним засобом осмислення і вираження загального інтересу колективу, спільності, суспільства, способом здійснення волі суспільної цілісності, до якої належить людина. Вона підводить стихії індивідуальних, приватних, особливих (сімейних, групових, професійних, етнічних тощо) інтересів людей під загальний знаменник суспільного інтересу. Призначення моралі полягає у підтриманні та захисті єдності та цілісності спільноти, суспільства за допомогою базових суспільних духовних цінностей. Такі цінності, маючи високу значущість, авторитетність для суспільства і людини, орієнтують і спрямовують дії поведінки людей. В обговоренні законопроекту взяли також участь юрисконсульт Інституту Масової Інформації Роман Головенко, ведуча програми «Новини» Першого національного каналу Світлана Леонтьєва, журналіст радіо «Свобода» Євген Солонина, інші журналісти та науковці. На завершення обговорення заступник голови Київської Спілки журналістів НСЖУ Володимир Проненко, запропонував провести засідання круглого столу безпосередньо в приміщенні НСЖУ, залучивши до його проведення ширше коло журналістів та творчих працівників. Читайте також  тут  http://moral.gov.ua/_obgovorennja_proektu_zakonu_0_1_0_1466_1.html