категорії: новина

Перелік вищих навчальних закладів на сторінках журналу "Стіна" (підготовка магістрів)

теґи: Перелік вищих навчальних закладів, журнал Стіна, магістр, навчальні заклади, підготовка магістрів, Стіна

Перелік вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»спеціальності «Міжнародні відносини»,до програм яких введено спецкурси з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

 

Область, місто

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

(всього)

ВНЗ, які здійснюють підготовку за спеціальністю «Міжнародні відносини»

кількість ВНЗ

назва ВНЗ

назва спецкурсів

1

АРК

15

 

2

Вінницька

5

 

3

Волинська

4

1

Волинський національний університет імені Лесі Українки

1. Соціально-політичні системи та соціально-політичні процеси в країнах регіону

2. Актуальні проблеми міжнародних відносин в регіоні

3. Зовнішня політика країн регіону

4.Україна в системі міжнародних господарських зв’язків країн регіону

5. Гуманітарні зв’язки України з країнами регіону

6. Етнополітичні і геодемографічні процеси в країнах регіону

7. Сучасні інтеграційні процеси в регіоні

8. Міжнародні організації та сучасні інтеграційні процеси в регіоні

9. Європейські інтеграційні процеси

10. Проблеми і перспективи входження України в ЄС

 

4

Дніпропетровська

25

1

Дніпропетровський національний університет

1. Європейська інтеграція та право ЄС

2. Міжнародні відносини та зовнішня політика ЄС

3. Міжнародні відносини та зовнішня політика  США, Канади

4. Вища освіта України та Болонський процес

5. Права людини та демократичні інститути в Європі

 

 

 

 

 

6. Політико-правові системи країн Європи

7. Міжнародна та європейська безпека

 

5

Донецька

27

2

Донецький національний

університет

1. Україна на шляху до євроатлантичної спільноти

2. Проблеми адаптації українського законодавства до права Європейської спільноти

3. Україна – Росія – НАТО: нові виміри безпеки в Європі

4. Вища освіта і Болонський процес

Маріупольський державний

гуманітарний університет

1. Міжнародні організації центральної та східної Європи

2. Міжнародна та європейська безпека

3. Проблеми національної та глобальної безпеки в європейському регіоні

4. Роль НАТО в сучасному світі

5. Етнополітичні проблеми країн європейського регіону

 

6

Житомирська

4

 

немає інформації

 

 

 

7

Закарпатська

7

2

Ужгородський національний університет

1. Економіка європейської інтеграції

2. Фінансова політика в країнах Європи

3. Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС

4. Право Європейського Союзу

Закарпатський державний

 університет

1. Теорія і практика транскордонного співробітництва в системі міждержавних відносин

2. Актуальні проблеми зовнішньої політики країн регіону

3. Актуальні проблеми зовнішньої політики України

4. Проблема національної та регіональної безпеки

5. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики країн регіону

6. Міжнародні системи та глобальний розвиток

7. Геополітичні процеси та міжнародні відносини в регіоні

8. Етнополітичні і геодемографічні проблеми країн регіону

9. Проблеми та перспективи входження України в ЄС

10. Світові інтеграційні процеси

 

8

Запорізька

11

1

Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

1. Вища школа і Болонський процес

2. Міжнародний маркетинг

3. Міжнародний менеджмент

4. Вільні економічні зони

5. Укладення міжнародних контрактів

6. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

9

Івано-Франківська

9

 

10

Київська

6

 

11

Кіровоградська

7

 

12

Луганська

10

 

13

Львівська

26

1

Львівський національний

університет ім.Івана Франка

1. Північна Європа в системі міжнародних зв’язків

2. Європейський Союз: структура, функції, механізми

3. Економічні аспекти інтеграції Європейського Союзу

4. Зовнішня політика Європейського Союзу

5. Транскордонне співробітництво у сучасній Європі

6. пільні політики Європейського Союзу

7. Право Європейського Союзу

8. Культурно-історичні    та   етнографічні    особливості країн Північної Європи

9. Соціально-економічні системи країн північної Європи

10. Європейське право

11. Субрегіональне    співробітництво    країн    північної Європи

 

14

Миколаївська

5

2

Чорноморський державний

університет імені Петра Могили

1. Європейська та євроатлантична інтеграція України

2. Україна на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції

 

Чорноморський державний

університет імені Петра Могили

Інститут державного управління

1. Політика європейської інтеграції

2. Історія ЄС

3. Правова та інституційна система ЄС

4. Міжнародна інтеграція

5. Галузеві політики Європейського Союзу

 

15

Одеська

22

1

Одеський національний

університет ім. І.І. Мечникова

1. ЄС та інші інститути об’єднаної Європи

2. Міжнародні та європейські міжурядові організації

3. Проблеми європейської економічної інтеграції

4. ЄС в системі європейської та міжнародної безпеки

5. Зовнішня політика країн Західної Європи

16

Полтавська

7

 

17

Рівненська

6

1

Рівненський інститут

слов’янознавства Київського славістичного університету

1. Проблеми військово-політичної інтеграції країн регіону

2. Центрально-Східна Європа як геополітичний регіон

3. Проблеми розширення ЄС і НАТО

4. Права людини і демократичні інститути в Європі

5. Організація з безпеки та співробітництва в Європі

6. Європейська політика США

7. Європейська політика Росії

 

18

Сумська

5

 

19

Тернопільська

10

 

20

Харківська

37

 

21

Херсонська

8

 

22

Хмельницька

10

1

Хмельницький національний університет

1. Економічна глобалізація

2. Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ»

23

Черкаська

6

 

24

Чернівецька

4

1

Чернівецький національний

університет імені Ю.Федьковича

1. Українсько-польські міждержавні відносини на сучасному етапі

2. Особливості регіональної політики України в регіоні нової Східної Європи

3. НАТО і європейська система міжнародних відносин

4. Особливості українсько-російських відносин в сучасний період (1991-2009 рр.)

5. Українці та українська ідентичність у сучасному світі

6. Європейська інтеграція: перспективи для України

7. Трансформаційні процеси в країнах ЦСЄ: зовнішньополітичний аспект

8. Вища освіта і Болонський процес

9. Україна в міжнародних організаціях

10. Країни СНД у регіональних геополітичних системах

11. Європейський Союз: передумови створення, динаміка функціонування та перспективи розвитку

12. Стосунки України з державами ЦСЄ

25

Чернігівська

5

 

26

м. Київ

68

8

Національний педагогічний

університет імені М.П. Драгоманова

1. Європейський Союз та політика європейської інтеграції

 

 

 

 

Київський міжнародний

університет

1. Правові аспекти діяльності Ради Європи

2. Європейська інтеграція України: правові і політичні аспекти

3. Теорія і практика Європейського суду з прав людини

4. Міжнародна та європейська безпека

5. Країни Центральної та Східної Європи: проблеми суспільного розвитку

6. Розширення ЄС та Україна

7. Міжнародна економічна інтеграція

 

Київський національний

університет ім. Т.Шевченка

1. ЄС в міжнародних відносинах

2. Зовнішня політика країн Західної Європи

3. Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

4. Європейська політика США

5. Європейська політика РФ

6. Міжнародна та європейська безпека

7. Проблеми розширення ЄС та НАТО

8. ЄС: проблеми СЗПБ та СЗПБО

9. Права людини та демократичні інститути в Європі

10. Європейська політика України

11. Роль НАТО в сучасному світі

12. ОБСЄ

13. Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва

14. Європейський Союз: інституційні основи та спільна політика

15. Порівняльне цивільне та торгове право в Європі

16. Економіка європейської інтеграції

17. Право Європейського Союзу

 

Академія муніципального

управління

1. Європейська інтеграція

 

 

 

 

Український університет фінансів та міжнародної торгівлі

1. Європейське право

2. Правові аспекти вступу України до ЄС

3. Право Європейського Союзу

4. Право ГАТТ/СОТ

 

Київський університет туризму, економіки і права

1. Міжнародне гуманітарне право (для ОКР магістр спеціальності «Правознавство»)

2. Конфліктологія та теорія переговорів (для ОКР  магістр спеціальності «Міжнародних економічних відносин і менеджменту»)

3. Філософія права (для ОКР магістр спеціальності «Правознавство»)

 

Національний авіаційний

університет

1. Європейська інтеграційна політика

2. Міжнародні інтеграційні системи

3. Міжнародна діяльність України в інтеграційних системах

4. Правові аспекти діяльності Ради Європи

5. Правове регулювання зовнішньополітичної діяльності ЄС

6. Європейська інтеграційна політика

7. Правове регулювання авіаційних сполучень і перевезень в ЄС

 

Національний технічний університет

«Київський політехнічний інститут»

1. Економічне право ЄС

2. Сталий розвиток

27

м. Севастополь

4

 

немає інформації

 

 

 

Всього:

 

353

 

22

 

 

132

 

 Подробиці і пояснення, а також рейтинг і налітика на сторінках Молодіжного журналу "Стіна" в рубриці "Освіта та статус"

А також новини освіти і перелік вузів ви знайдете на Порталі "Освіта України" www.ukrosvita.at.ua