категорії: новина

Виставка ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. Як це було

теґи: виставка, виставковий світ, «Освіта», інноватика в освіті

18 жовтня 2011 року у Київському   Палаці    дітей    та    юнацтва відбулося урочисте відкриття Третьої Національної виставки-презентації «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ», присвяченої Третьому Всеукраїнському з’їзду працівників освіти.

Організатори виставки: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ».

 Широкомасштабна експозиція цього року представила з 25 регіонів України 549 навчальних закладів різних рівнів і форм власності, наукові установи, методичні центри, регіональні і муніципальні органи управління освітою, видавництва, міжнародні установи і представництва, підприємства і бізнес-структури, що забезпечують засобами навчання галузь освіти.

 Привітання виставці надіслали Голова Верховної Ради України В.М.Литвин; Прем’єр-міністр України М.Я.Азаров; Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д.В.Табачник; Президент Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кремень; Президент Національного центру «Мала академія наук України» народний депутат України С.О.Довгий; директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України О.А.Удод.

 Виставку відкрив заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Борис Михайлович Жебровський, який у привітанні наголосив на важливості представлення навчальними закладами інноваційних досягнень в галузі освіти та досвіду практичного упровадження в педагогічну практику інновацій. Виставка є  важливою подією у житті освітян напередодні Третього Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. Саме інноваційні досягнення є основою і запорукою якості освіти, її відповідності європейським і міжнародним стандартам. Заступник міністра зазначив, що досвід, презентований на виставці, буде врахований під час підготовки Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

 В урочистому відкритті виставки взяв участь і привітав учасників Василь Миколайович Мадзігон, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Світлана Володимирівна Рудько, директор компанії "Виставковий Світ", Віталій Васильович Сокол, виконавчий директор освітянських заходів компанії "Виставковий Світ".

 Експозиції навчальних закладів, наукових установ та інших учасників виставки презентували інноваційні ідеї і проекти, педагогічні технології, новітні методики, інформаційні матеріали, обладнання і устаткування для навчального процесу.

 Виставку супроводжувала велика змістовна тематична програма, яка включала семінари, конференції, «круглі» столи, практикуми, майстер-класи, відкриті уроки – всього 103 заходи, на яких відбулося обговорення пріоритетних питань реформування галузі освіти з урахуванням сучасного розвитку науки, технологій, економіки.

 Зокрема, широкі тематичні заходи представивІнститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України разом з Національним центром «Мала Академія наук України», Інститутом обдарованої дитини НАПН України, Державним підприємством «Відкритий світ», який з учасниками виставки обговорили Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки в частині «Інформаційні технології в освіті». Інститут інноваційних технологій і змісту освіти провів секційне засідання керівників закладів післядипломної педагогічної освіти на тему: «Функціонування та розвиток післядипломної педагогічної освіти у період з 2012 по 2021 р.р.». На науково-методичній конференції обговорили «Системну взаємодію громадських та державних інституцій у розвитку здорового освітнього середовища навчального закладу». Участь у цих заходах взяли провідні фахівці МОНмолодьспорту України, науковці НАПН України, керівники закладів післядипломної педагогічної освіти, вчителі і педагоги.

 Змістовні семінари, «круглі» столи провели наукові установи Національної академії педагогічних наук України, на яких доповідачами виступили директори: Інституту педагогіки – Мадзігон В.М., академік-секретар відділення загальної середньої освіти Ляшенко О.І., Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих – Зязюн І.А., Інституту психології імені Г.С.Костюка –  Максименко С.Д., Інституту професійно-технічної освіти - Радкевич В.О., Інституту обдарованої дитини – Камишин В.В., Стрижак О.Є. – заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», радник директора Інституту обдарованої дитини, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання – Биков В.Ю., Університету менеджменту освіти – Олійник В.В., Інституту соціальної та політичної психології, провідні науковці Інституту спеціальної педагогіки, навчальних, методичних центрів НАПН України.

 Змістовні експозиції та актуальні проблеми для обговорення в заходах виставки представили регіональні інститути післядипломної педагогічної освіти. Зокрема, Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної освіти на семінарі «Відкрита освіта та освіта дорослих: перетин функцій та соціокультурних контекстів»; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на «круглому» столі «Взаємодія в системі професійних педагогічних мереж на основі інформаційно-комунікаційних технологій»; Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти презентував на «круглому» столі досвід впровадження бізнес-освіти в навчальних закладах регіону як перший крок до соціального партнерства з бізнес-структурами; Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти на семінарі представив діяльність інституту по інноваційному науково-методичному забезпеченню освітніх закладів регіону; Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на «круглому» столі обговорив актуальні питання інтеграції мережевих та інформаційно-комунікаційних технологій формування інформаційних компетентностей освітян, інтерактивні навчальні контенти в середовищах дистанційного навчання та інші питання. Харківська академія неперервної освіти представила досвід підготовки педагогічних працівників до інноваційної діяльності в ІКТ-насиченому середовищі; Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників «круглий» стіл присвятив проблемам упровадження інновацій в освітню практику; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти разом з Університетом менеджменту НАПН України провели семінар по координації науково-методичної роботи в умовах єдиного освітнього середовища в рамках «Всеукраїнської школи новаторства». Головне управління освіти і науки м. Києва та Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу провели семінар, на якому розглянули проблему «Переваги та ризики дистанційної форми контролю рівня навчальних досягнень учнів у залальноосвітніх навчальних закладах».

 Актуальні питання подальшого удосконалення вищої освіти та пріоритетні проблеми розвитку обговорили на різних тематичних заходах. А самеІвано-Франківський національний медичний університет представив тему: «Розробка методики інтерактивної форми навчання на основі 3D-технологій»; Одеський національний політехнічний університет – «Досвід взаємодії з бізнес-структурами»; Хмельницький національний університет «Інформаційні технології у навчальному процесі та управлінні вищим закладом освіти»; Закарпатський державний університет – «Інформаційні технології в навчальному процесі»; Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського – «Впровадження в освітній простір ВНЗ інноваційних психолого-педагогічних технологій»; Академія адвокатури України – «Застосування ІКТ у практичній підготовці та підвищенні кваліфікації юристів»; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка презентував досвід корекційної та соціальної педагогіки в галузі інклюзивної освіти молоді та дітей з особливими потребами; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова презентував проект «Електронна книга»; семінар Одеської національної академії зв’язку імені О.С.Попова розглядав і обговорював «Розробку та упровадження інноваційної програмної системи «Всеукраїнська система обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет». «Круглий» стіл Київського університету імені Бориса Грінченка був присвячений київському стандарту інформатичної компетентності педагога; Житомирський національний агроекологічний університет провів семінар на тему: «Наукові парки інноваційного підприємства. Технопарк»; Таврійський державний технологічний університет – «Упровадження системи інновацій у навчально-виховний процес в контексті кредитно-модульної системи організації навчального процесу» та інші.

 На стендах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  презентував досвід поєднання наукових розробок з якістю змісту вищої освіти; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – інноваційну розробку он-лайн тенологію для закладів освіти регіону; Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти – інноваційну розробку у створенні інформаційної мережі регіону в режимі он-лайн. На стенді Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету були представлені інноваційні розробки по створенню навчальної бази для підготовки фахівців високої кваліфікації.

 Технікуми і коледжі на семінарах, «круглих» столах презентували інноваційні надбання. Глухівський коледж імені С.А.Ковпака Сумського національного університету, Кременчуцьке педагогічне училище імені Макаренка, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, Рівненський державний аграрний коледж, Мирогощанський аграрний коледж представили інновації по удосконаленню навчально-виховного процесу при підвищенні професійної майстерності викладачів.

 Професійно-технічну освіту на виставціпредставили професійно-технічні навчальні заклади Вінницької, Дніпропетровської, Сумської, Донецької, Черкаської, Рівненської та Волинської областей. Зокрема, на стенді Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту та Доправної академії м. Тренчин (Словаччина) презентувався досвід міжнародної співпраці училища, зв’язки з професійними закладами інших країн.

 Вперше на виставці були презентовані електронні освітні ресурси (ЕОР), що створюються у рамках Національного проекту «ВІДКРИТИЙ СВІТ». Презентація ЕОР проходила на стенді компанії SPACE-IT. На стенді було представлено фрагмент IT- інфраструктури школи і продемонстровані електронні уроки за шкільними предметами.

 Компанія INTEL UKRAINE MICROELECTRONICS LTD презентувала свій багаторічний досвід співпраці з навчальними закладами України. За останні 10 років 200 тис. вчителів та викладачів пройшли навчання й перепідготовку в системі заходів компанії. Було також представлено 10 нових освітніх проектів. Директор з корпоративних питань Intel в Україні та СНД Тетяна Нанаєва з нагоди святкування досягнень освітньої програми «Навчання для майбутнього» вручила нагороди кращим освітнім закладам.

 Свої новітні розробки для галузі освіти представили компанії: INTEL UKRAINE MICROELECTRONICS LTD, ТОВ «ЩОДЕННИК», Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій, ТОВ «Навчальна техніка – профі» (Росія), ТОВ «ІТІНФРАСТРУКТУРА» (LbookTM), «EDUkIT» – інформаційно-освітня платформа для розробки безкоштовних сайтів навчальних закладів, ТОВ «ПОКЕТБУК УКРАЇНА», ДНВП «Електронмаш», торгівельна марка «РОЗУМНИКИ», ТОВ фірма «ІТМ», ТОВ «АВ ПРО», ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП», фірма «1С Україна»,ТОВ «Новелла», СІТРОНІКС Інформаційні Технології, ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ» та інші.

 Організаторами виставки був заголошений та проведений конкурс по 7 тематичним номінаціям:

– Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

– Упровадження інновацій міськими, районними відділами освіти, методичними кабінетами (центрами) при підвищенні професійної майстерності педагогічних кадрів.

– Інклюзивна освіта молоді та дітей з особливими потребами.

– Інноваційна діяльність дошкільних навчальних закладів.

– Інновації у діяльності позашкільних закладів освіти.

– Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти.

– Інновації у співпраці підприємств, наукових установ, структур бізнесу, міжнародних організацій, видавництв з системою освіти.

 На конкурс була подана 371 робота. Конкурсні роботи представили педагогічні колективи з 25 регіонів України.Оцінку якості поданих робіт проводили наукові інститути Національної академії педагогічних наук України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, науково-методичний центр Міністерства аграрної політики та продовольства України.Переможців в номінаціях конкурсу на виставці було нагороджено Золотими, Срібними та Бронзовими медалями.

 В рамках виставки підводилися підсумки Другого Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи». Переможці конкурсу 18 жовтня 2011 р. були відзначені почесними нагородами.

 Протягом трьох днів роботи виставки працювала громадська приймальня для пропозицій та рекомендацій делегатам III Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. Всі учасники та гості виставки подавали пропозиції та побажання делегатам з’їзду.

 Третя Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» сьогодні є найбільш широко представленим форумом найкращих інноваційних досягнень в галузі освіти. Протягом трьох днів роботи виставки її відвідало біля 9 тисяч осіб. Учасники та гості виставки, фахівці, науковці, викладачі, які брали участь у заходах, у своїх відгуках відзначили виставку актуальною і змістовною з точки зору широкого спектру актуальних проблем і досвіду, який презентували її учасники.

Запрошуємо до участі вТретій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012», яка відбудеться 1-3 березня 2012 року!

САЙТ ВИСТАВКИ: WWW.VSOSVITA.COM.UA